Μαθήματα Photoshop

Μαθήματα Photoshop

Τα μαθήματα Adobe Photoshop  δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν γνώση πάνω στις βασικές αρχές σχεδιασμού της έντυπης & ψηφιακής επικοινωνίας. Τα μαθήματα προσαρμόζονται πάνω στις ανάγκες & το επίπεδο γνώσης του κάθε μαθητή.

Γνώσεις και Δεξιότητες Adobe Photoshop:

•    Χρήση βασικών εργαλείων & εντολών του Photoshop.

•    Selections tools &  paths.

•    Layers.

•    Xρήση της μάσκας (mask) &  channels.

•    Μετατροπή έγχρωμης εικόνας σε ασπρόμαυρη με ελεγχόμενο τρόπο.

•    Δημιουργία & επεξεργασία κειμένου στο Photoshop.

•    Retouch & αφαίρεση αντικειμένων.

•    Μέθοδοι ανάμιξης (blending modes).

•    Στυλ στρωμάτων (layer styles).

•    Σύνθεση πολλών εικόνων  – Οι τεχνικές των ενθέσεων.

•    Filters.

•    Δημιουργία υφής υλικών με την χρήση φίλτρων.

•    Εξαγωγή αρχείων ψηφιακής εικόνας στο web & τα formats της.

•    Δημιουργία βούρτσας & pattern.

•    Smart Object

•    Δημιουργία κινούμενης εικόνας (gifs).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

*Όνομα

*Email

*Τηλέφωνο

*Mήνυμά