Μαθήματα Illustrator

Μαθήματα Illustrator

Τα μαθήματα Adobe Illustrator  δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν γνώση πάνω στις βασικές αρχές σχεδιασμού της έντυπης & ψηφιακής επικοινωνίας. Τα μαθήματα προσαρμόζονται πάνω στις ανάγκες & το επίπεδο γνώσης του κάθε μαθητή.

Γνώσεις και Δεξιότητες Adobe Illustrator:

• Χρήση των βασικών εργαλείων & εντολών του Illustrator.

• Δημιουργία απλών και σύνθετων σχημάτων με τα εργαλεία του Illustrator

• Δημιουργία συνθέσεων.

• Επεξεργασία και διαχείριση γραμμάτων.

• Layers.

• Χρήση Adobe Illustrator στον τομέα του Web Design

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

*Όνομα

*Email

*Τηλέφωνο

*Mήνυμά