Μαθήματα GIS

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.)

Μάθετε όλες τις βασικές δεξιότητες για γρήγορη και σωστή χωρική ανάλυση/χαρτογραφία με το δημοφιλές λογισμικό ArcView της ESRI, κατανοώντας παράλληλα την ουσία των συστημάτων G.I.S. και τις πολλαπλές τους εφαρμογές στο σύγχρονο κόσμο.

Τα μαθήματα γίνονται σε ολιγομελή τμήματα με έμφαση στην ολοκληρωμένη εκμάθηση του προγράμματος σύμφωνα με τις επιταγές και ανάγκες της αγοράς, από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με 15ετή εμπειρία στη διδασκαλία.

Γενικό σχέδιο μαθημάτων:

1. Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.)

2. Προσομοίωση του Φυσικού Κόσμου και G.I.S. – Η δομή της ανάλυσης

3. Περιήγηση στο γραφικό περιβάλλον του λογισμικού και στις βασικές λειτουργίες

4. Συστήματα συντεταγμένων, προβολικά συστήματα.

5. Η σημασία της ποιότητας των δεδομένων – οργάνωση πληροφοριών

6. Ψηφιοποίηση υποβάθρου

7. Γεωαναφορά – ολοκληρωμένος οδηγός

8. Επιλογή χαρακτηριστικών βάσει θέσης και περιγραφικών ιδιοτήτων

9. Χρήση των πινάκων περιγραφικών χαρακτηριστικών

10. Συσχετίσεις και συνενώσεις πινάκων

11. Επικοινωνία ArcView με άλλα προγράμματα – εξαγωγή δεδομένων

12. Ολοκληρωμένα παραδείγματα χαρτογραφίας με χρήση G.I.S.

13. Ολοκληρωμένα παραδείγματα χωρικής ανάλυσης με χρήση G.I.S.

14. Προσωποποίηση (customization) του περιβάλλοντος του ArcView

gis2
Διάρκεια Μαθημάτων : 30 ώρες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

*Όνομα

*Email

*Τηλέφωνο

*Mήνυμά