ΠΡΟΦΙΛ

Εκπαιδευτικό Κέντρο InΤech (Μαθήματα Πληροφορικής- Πιστοποιήσεις ECDL)

Το εκπαιδευτικό κέντρο μαθημάτων πληροφορικής (μαθήματα ecdl )    InΤech Ζωγράφου  δημιουργήθηκε το 2005 από εκπαιδευτικούς με σκοπό να εισάγει νέα δεδομένα στην εκπαίδευση μέσω υπολογιστή. Το κύριο χαρακτηριστικό μας είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Προτείνουμε ολοκληρωμένα μαθήματα πληροφορικής, με σκοπό οι σπουδαστές μας να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην σύγχρονη αγορά εργασίας.

To εκπαιδευτικό κέντρο μαθημάτων πληροφορικής Intech είναι κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από το υπουργείο Παιδείας με αριθμό Άδειας 6427

Επειδή θεωρούμε ότι ο κάθε σπουδαστής είναι ξεχωριστός και έχει διαφορετικές ανάγκες πριν από κάθε εγγραφή στο εκπαιδευτικό μας κέντρο γίνεται ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών από τους εκπαιδευτικούς συμβούλους πληροφορικής που έχουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία .

Οι αρχές που μας διέπουν είναι η υπευθυνότητα , ειλικρίνεια, επαγγελματισμός,  και η αγάπη για την δουλειά που κάνουμε.

Στόχος του Εκπαιδευτικού Κέντρου  InΤech Ζωγράφου είναι η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη, με στόχο να παρέχει σε κάθε εποχή τις γνώσεις που απαιτούνται ώστε οι σπουδαστές του να είναι ικανοί να αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων πληροφορικής  που ακολουθεί ο κάθε σπουδαστής εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:

  • Προηγούμενη εμπειρίας χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστής
  • Σκοπός εκμάθησης ( μαθήματα πληροφορικής  για ΑΣΕΠ, Μαθήματα πληροφορικής για Εταιρίες )
  • Πιστοποιήσεις

Διαθέσιμα Μαθήματα Πληροφορικής

  • Μαθήματα βασικών γνώσεων υπολογιστών για αρχάριους χρήστες
  • Μαθήματα Microsoft Office σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εταιριών και τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας
  • Εξειδικευμένα μαθήματα πληροφορικής που αφορούν το Web design , Digital Marketing , Autocad , GIs.

Οι καθηγητές εφαρμογών γραφείου, πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα CTP (Certified Training Professional), εφαρμόζουν καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους, χρησιμοποιώντας εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, ενώ εκείνοι που διδάσκουν εξειδικευμένα προγράμματα είναι επαγγελματίες του αντίστοιχου χώρου με σκοπό να μεταφέρουν στους σπουδαστές τις εμπειρίες τους από τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι:

  •  Μεταδοτικότητα
  •  Επαγγελματισμός
  •  Κατάρτιση και πιστοποίηση στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με την χρήση νέων τεχνολογιών

Γνωρίζοντας ότι το περιβάλλον εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικός ποιοτικός παράγοντας για την απόδοση των σπουδαστών μας διαμορφώσαμε κατάλληλα τους χώρους και τους εξοπλίσαμε με τα πιο σύγχρονα μέσα.

To Εκπαιδευτικό μας κέντρο είναι Εξεταστικό κέντρο ECDL Ζωγράφου και διεξάγει εξετάσεις κάθε εβδομάδα. Το 2008 βραβεύτηκε ως το καλύτερο εξεταστικό κέντρο στην Αττική.

ecdl εξετάσεις