Μαθήματα Autocad

Μαθήματα Autocad 2D

Τα Μαθήματα Autocad 2D  έχουν  στόχο τη δυνατότητα παραγωγής δισδιάστατων σχεδίων κάθε τύπου. Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να δημιουργεί τεχνικά σχέδια κάθε τύπου με ευκολία  και  απόλυτη ακρίβεια. Θα μπορεί επίσης να αναπαράγει σχέδια, να τα διορθώνει ή να τροποποιεί τις μελέτες και να τα εκτυπώνει στις σωστές διαστάσεις και κλίμακες. 

 Συνοπτικά Περιεχόμενα μαθημάτων AutoCAD 2D

 • Σχεδιαστικό περιβάλλον, εισαγωγή δεδομένων
 • Διαχείριση αρχείων, ταξινόμηση
 • Γενικές αρχές σχεδίασης
 • Εντολές σχεδίασης και τροποποίησης
 • Σχεδιαστικά βοηθήματα, μηχανισμοί έλξης
 • Μηχανισμοί επιλογής
 • Χρήση των Layers . Μεθοδολογία και διαχείριση
 • Δημιουργία και επεξεργασία κειμένων
 • Δημιουργία και διαχείριση βιβλιοθηκών και συμβόλων 
 • Διαστασιολόγηση, ρύθμιση και τροποποίηση διαστάσεων
 • Παρουσίαση σχεδίων, κλίμακα, εκτύπωση

Σύνολο ωρών : 30

Μαθήματα Autocad 3D

Τα μαθήματα autoCAD 3D απευθύνονται  σε σπουδαστές που γνωρίζουν την διδιάσταση σχεδίαση και  θέλουν να εξελίξουν τη γνώση και τις ικανότητες τους στην τρισδιάστατη σχεδίαση. Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να δημιουργεί τρισδιάστατα μοντέλα οποιασδήποτε κατασκευής ή οποιαςδήποτε ιδέας , να τα παρουσιάζει ρεαλιστικά με εικόνες ή video και να παράγει κατασκευαστικά σχέδια με πλήρη ακρίβεια.

 Συνοπτικά Περιεχόμενα των μαθημάτων AutoCAD 3D

 • Εισαγωγή στην τρίτη διάσταση & Γενικές αρχές τρισδιάστατης σχεδίασης
 • Δημιουργία κατακόρυφων (2.5 D) επιφανειών – Στάθμες Εργασίας
 • Σχεδιαστικές απόψεις και απεικόνιση
 • Δημιουργία οριζόντιων επιφανειών
 • 3D Γραμμές
 • Βασικά Στερεά & Επιφάνειες
 • Ρυθμίσεις Στερεών & Επιφανειών
 • Στοιχειώδεις ελεύθερες επιφάνειες
 • Useful Utilities
 • Σύνθεση σημείων φίλτρα σημείων
 • Ορθογραφικές Προβολές, Αξονομετρική απεικόνιση & Σχεδιαστικές απόψεις
 • Σχεδίαση στο χώρο, Επίπεδα εργασίας
 • Συνθετική δημιουργία στερεών ή επιφανειών
 • Τομές και Διαμόρφωση Στερεών
 • Μετατροπές
 • Μετατόπιση και προσανατολισμός αντικειμένων στον χώρο
 • Άμεση επέμβαση σε στερεά
 • Επεξεργασία και τροποποίηση στερεών
 • Realtime Τομές – Προβολές. Μετατροπές 3D –> 2D
 • Ορθές προβολές, Προοπτική απεικόνιση
 • Παρουσίαση μοντέλου και σχεδίων
 • Φωτισμός, Σκίαση και Φωτορεαλιστική Απόδοση
 • Ρύθμιση περιβάλλοντος, ήλιος, ουρανός και φόντο
 • Υλικά: χρώμα, υφή και κλίμακα
 • Δημιουργία & Διαχείριση βιβλιοθηκών υλικών
 • Φωτορεαλιστική απόδοση και Ρυθμίσεις

Διάρκεια: 40 ώρες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

*Όνομα

*Email

*Τηλέφωνο

*Mήνυμά