Μέλη του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστοποιήθηκαν με το ECDL

ecdl

Μέλη του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστοποιήθηκαν με το ECDL

Υποψήφιοι παραλαμβάνουν τα ECDL πιστοποιητικά τους κατά την διάρκεια τελετής στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες

Σε μία τελετή στα γραφεία τους στις Βρυξέλες, μέλη του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέλαβαν τα ECDL πιστοποιητικά τους.

Η συνεργασία του ιδρύματος ECDL και της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG RTD) έχει στόχο να βοηθήσει το προσωπικό της τελευταίας να ενισχύσει τις ψηφιακές του δεξιότητες ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τους Ευρωπαίους πολίτες.

Μέσα από την συνεργασία αυτή, περισσότερα από 200 άτομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εκπαιδευτούν και θα πιστοποιηθούν με το πρότυπο ECDL.

Το πρόγραμμα ECDL αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο ως το πρότυπο για τις ψηφιακές δεξιότητες και δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία σημαντική ευκαιρία να εξελιχθούν επαγγελματικά και να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην καριέρα τους.

Στην ομιλία του κατά την διάρκεια της τελετής απονομής των πιστοποιητικών ECDL στους υποψήφιους, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος ECDL Damien O’Sullivan, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζει την ανάγκη για οργανισμούς να θέσουν ένα πρότυπο για τις ψηφιακές δεξιότητες και να αναβαθμίσουν και να πιστοποιήσουν τους εργαζόμενους με αυτό το πρότυπο.

Πάνω από 14.000.000 άνθρωποι σε 150 χώρες, έχουν επιλέξει το διεθνές πρότυπο ECDL για να πιστοποιήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Με 16 διαφορετικές ενότητες το ECDL παραμένει ευέλικτο και συνεχίζει να αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη κάθε Ευρωπαίου Πολίτη.